HoxHunt

HoxHunt

Illustration

HoxHunt is a SaaS company paving the way for the new standard in security training with a gamified phishing training platform. I created a set of illustrations to go along with their website renewal.

They wished for a human-centered approach to the visualisation, as the average Joe and Jane is the end user of the software. The flat illustration style has a limited colour palette and a geometric form with ragged edges. The HoxHunt red is used to guide the viewers gaze and to represent HoxHunt and its effects.
HoxHunt on ohjelmistoyritys ja kyberturvallisuuden edelläkävijä. Sen pelimäinen kyberhyökkäyksiä simuloiva alusta kouluttaa yrityksen työntekijät tunnistamaan vaaran merkit ja olemaan aina valppaina. Sain suunnitella sarjan kuvituksia HoxHuntin uutta verkkosivua koristamaan.

Asiakas toivoi ihmiskeskeistä teemaa kuvituksiin. Kuvat esittävät tavallisia ihmisiä työn teossa valppaana kyberhyökkäyksiltä HoxHuntin avulla. Tyyliltään kuvitukset ovat anonyymejä ja geometrisiä, rosoisella reunalla. HoxHuntin punaista käytetään korostevärinä ilmentämään HoxHuntia.